English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
E-8 (MIG-21М - MiG-23) - papierový model
E-8 (MIG-21М - MiG-23) - papierový model 

Model papiera pre samostavbu. Výsledný súbor umožňuje tlačiť na vzory tlačiarne pre vytvorenie modelu papierovej kópie.

E-8 (MIG-21М - MiG-23) - papierový model

37.50 EUR

Customer reviews:

You can add first review.

Vendor code: 800036016
Stock: 1