English Deutsch Français Italiano Русский Español Português 日本人 Български 中國 한국어 Việt हिन्दी Türk Polski Ελληνικά ಕೆನಡಾದ Dansk Nederlands Suomi Magyar Norvég Svenska Česká Slovenskú
Ki-61-1a Tony (Japan) - papierový model
Ki-61-1a Tony (Japan) - papierový model 

Model papiera pre samostavbu. Výsledný súbor umožňuje tlačiť na vzory tlačiarne pre vytvorenie modelu papierovej kópie.

Ki-61-1a Tony (Japan) - papierový model

75.00 EUR

Customer reviews:

You can add first review.

Vendor code: 800041617
Stock: 1